Veel gestelde vragen.

Waarom wordt 2toDrive in Nederland ingevoerd?
Uit onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) blijkt dat bij 20% van alle ernstige ongevallen, jongeren betrokken zijn. Dit terwijl de groep beginnende bestuurder maar een klein deel (8%) uitmaakt van alle weggebruikers. Naar verhouding zijn jongeren dus veel vaker betrokken bij ongelukken dan ervaren bestuurders. Door vanaf een jongere leeftijd onder begeleiding van een coach extra rijervaring op te doen hoopt het Ministerie dat het aantal ongelukken in Nederland teruggedrongen wordt.

Wat zijn de verwachtingen voor de verkeersveiligheid door 2toDrive?
De SWOV heeft berekend dat wanneer 2toDrive in Nederland wordt ingevoerd dat dit kan leiden tot 16 verkeersdoden minder op jaarbasis. In Duitsland is een soortgelijk experiment gedaan en daaruit blijkt dat de jongeren 30% minder ongevallen veroorzaken en 20% minder overtredingen begaan nadat ze hebben gereden met een coach.

Wat verandert er door 2toDrive?
Door 2toDrive kunnen jongeren vanaf 17 jaar hun rijbewijs behalen. Vanaf 16 jaar mag het theorie-examen gedaan worden. Vanaf 16,5 jaar mag de jongere praktijklessen volgen en een tussentijdse toets afleggen. Vanaf 17 jaar mag het praktijkexamen afgelegd worden. Wanneer het rijbewijs is behaald mag er tot de 18de verjaardag alleen gereden worden onder begeleiding van een coach.

Wat is de rol van de coach?
Nadat de jongere het rijbewijs heeft behaald, begint het begeleid rijden samen met de coach. De coach fungeert als een aanspreekpunt voor de jongere en coacht waar nodig. De coach geeft geen rijles en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. In het buitenland is gebleken dat alleen al de aanwezigheid van een coach een matigende en beschermende invloed op jongeren heeft. De coach heeft al minimaal 5 jaar rijervaring en kan deze kennis en ervaring met de jongere delen. Door meer rijervaring en begeleiding wordt de jongere naar verwachting een betere weggebruiker.

Welke landen kennen een vorm van 2toDrive (begeleid rijden)?
Het begeleid rijden is al ingevoerd in meerdere landen in Europa. Onder andere in Zweden, Noorwegen, Letland, Groot-Brittannie, Frankrijk en Duitsland. 2toDrive lijkt het meest op het Duitse systeem. Voor meer informatie over het Duitse systeem zie www.bf17.de

Waarom is 2toDrive een experiment?
Hoewel in andere landen al is bewezen dat begeleid rijden voor meer verkeersveiligheid zorgt, is dit in Nederland nog niet bewezen. 2toDrive is daarom een experiment dat maximaal 6 jaar duurt. Deze periode wordt geëvalueerd en als blijkt dat 2toDrive voor verbeterde verkeersveiligheid zorgt, kan het structureel ingevoerd worden.

Waarom zou ik coach worden?
– De coach deelt zijn ervaringen in het verkeer met de jongere
– De coach geeft de jongere meer inzicht in verkeerssituaties
– De coach oefent invloed uit op het weggedrag van de jongere
– De coach leert de jongere beter autorijden
– De coach krijgt inzicht in het rijgedrag van een beginnende bestuurder
– De coach zorgt dat de jongere vanaf 18 jaar veiliger de weg op gaat
– De coach helpt de verkeersveiligheid in Nederland te vergroten

Waarom rijden met een coach?

Alleen al de aanwezigheid van een coach heeft een matigende en beschermende invloed op jongeren in het verkeer.

Aan welke eisen moet een coach voldoen?
Een coach:

-

moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B); 
- moet minimaal 27 jaar oud zijn;
- mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad; 
- mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad; 
- mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid opgelegd hebben gekregen door het CBR; 
- mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden; 
- moet een geldig rijbewijs kunnen tonen. 

De RDW toetst of de opgegeven coach aan bovengenoemde ‘eisen’ voldoet. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn dan wordt dit schriftelijk aan de jongere meegedeeld.
Wat wordt er van een coach verwacht tijdens het begeleiden?
– De coach fungeert als aanspreekpunt.
- De coach helpt en adviseert de jongere tijdens het rijden.
- De coach deelt zijn ervaringen in het verkeer.
- De coach helpt de jongere om vooruit te kijken.
- De coach helpt de jongere om situaties in te schatten.
Wat wordt er niet van een coach verwacht tijdens het begeleiden?
– Er is geen sprake van rijles geven, de jongere heeft het rijbewijs al behaald.
– Het is de rol van de coach om te adviseren, niet om te bekritiseren.
– De coach is niet onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen tijdens het begeleiden
– Het rijbewijs van de coach is niet ingenomen
– De coach heeft geen alcoholslot op zijn auto
De coach heeft geen educatieve maatregel opgelegd gekregen

Wie kan coach worden?
De jongere bepaalt wie hij als coach kiest. De coach geeft via het door de jongere ingevulde aanvraagformulier toestemming om coach te zijn doormiddel van een handtekening en het bijvoegen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
Wanneer is een coach niet geschikt?

Een coach is niet geschikt wanneer hij of zij:
- Minder dan 5 jaar in het bezit is van een personenautorijbewijs(rijbewijs B)
- Jonger is dan 27 jaar
- In het verleden een strafrechtelijke veroordeling voor verkeersovertredingen heeft gehad.
- In het verleden een alcoholcursus of gedragscursus heeft gehad.
- In het verleden een onderzoek naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid opgelegd hebben gekregen door het CBR.
- Tijdens het begeleiden onder invloed is van alcohol, drug of medicijnen.
- Geen geldig rijbewijs kan tonen.
Heeft een coach dezelfde rol als een rijinstructeur?
Nee. De coach fungeert als een aanspreekpunt voor de jongere en coacht waar nodig. De coach geeft geen rijles en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. De jongere heeft zijn rijbewijs al behaald. Alleen al de aanwezigheid van een volwassene heeft in het buitenland een matigende en beschermende invloed op jongeren gehad. Dit heeft gezorgd voor een verhoogde verkeersveiligheid. De coach heeft al minimaal 5 jaar rijervaring en kan deze kennis en ervaring met de jongere delen. Door meer rijervaring en begeleiding wordt de jongere een betere weggebruiker. De coach/de auto heeft ook geen extra gas- of rempedaal.
Mag de coach op de achterbank plaatsnemen?
Nee, het is verplicht dat de coach op de bijrijdersstoel plaatsneemt.

Mag de coach alcohol of drugs gebruiken tijdens het begeleiden?

Nee. Tijdens het coachen mag de coach niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid beinvloeden.
Als de coach onder invloed aan het begeleiden is wordt het rijbewijs van de jongere direct ingenomen. De jongere krijgt een boete van €100,-en hij/zij kan pas vanaf de 18de verjaadag opnieuw theorie- en praktijkexamen doen.
Moet de coach zijn eigen rijbewijs bij zich hebben?
Ja. De coach moet zijn rijbewijs bij zich hebben tijdens het begeleiden.
Hoeveel coaches mogen er opgeven worden?

Er mogen minimaal 1 en maximaal 5 coaches opgeven worden door de jongere.

Mag een coach nog begeleiden als zijn rijbewijs is ingenomen?

Nee. Wanneer het rijbewijs van een coach wordt ingenomen, mag hij de jongeren niet meer begeleiden. De jongere mag vanaf dat moment alleen nog maar met andere coaches rijden.
Hoelang moet je je rijbewijs hebben om coach te mogen worden?
Een coach moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van het rijbewijs. Daarnaast gelden er een aantal andere ‘eisen’.
Kan iedere rijschool meedoen met 2toDrive? Doen alle rijscholen mee aan 2toDrive?
Een rijschool mag zelf bepalen of hij lessen aan gaat bieden aan jongeren vanaf 16,5 jaar. De rijschool hoeft zich niet eerst aan te melden om mee te kunnen doen. De rijschool controleert of een jongere die zich aanmeldt minimaal 16,5 jaar oud is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *